Vision for Team Bornholm Håndbold

Vision:

Det er vor vision, at skabe fremgang for håndboldspillet på Bornholm. Da vi mener at, bredde og elitehåndbold, er hinandens forudsætning, ønsker vi at skabe et håndbold miljø, som også kan virke fremmende for bredden på hele øen. Ligeledes fremmes fællesskabet spillerne imellem på tværs af alder. Dette sammenhold er vigtigt og forhøjer spillernes gejst.
Vi håber også med dette projekt, at bremse fraflytning i en yngre og yngre alder, samt at skabe udfordring for evt. tilflyttere, ved at deltage i turneringer med hold fra Sjælland.
Det er ligeledes et ønske på sigt, trods fraflytning, at genskabe seniorhåndbolden, på klub og eliteplan, men sandelig også på bredeplan.

Strategi:

Vor økonomiske strategi for arbejdet er, ved hjælp at eksterne sponsorer, medlemmernes indbetaling samt rejsetilskud fra Håndbold Region Øst, at skabe det økonomiske grundlag der er nødvendigt. Der bliver lagt et stort arbejde i, at skaffe disse sponsorer og andre samarbejdspartnere.
Den sportslige strategi er ansættelse og uddanne engagerede trænere og holdledere. Denne rekruttering, er på sigt, fremmende for håndboldspillet, da disse trænere og holdledere på et tidspunkt kan med mere erfaring og flere kvalifikationer, fremme håndbolden på Bornholm